Chants01

Nā Oli (Chants)

” Ka Mele Ho‘omaika’i ”

(The Hawaiian Doxology)

Ho`onani i ka Makua Mau              Praise God from whom all blessings flow
Ke Keiki me ka `Uhane nô             Praise him all creatures here bellow
Ke Akua Mau                                   Praise him above ye heavenly hosts
Ho`omaika`i pû                             Praise Father, Son and the Holy Ghost
Kô kêia ao, kô kêlâ ao                    Amen
`Âmene
E ALA E
E ala e, ka lâ i ka hikina,                 Awaken the sun in the east,
I ka moana, ka moana hohonu,      from the ocean, the ocean deep,
Pi`i ka lewa, ka lewa nu`u,            climbing (to) the heaven, the heaven
I ka hikina, aia ka lâ, e ala e!          highest, in the east, there is the sun, awaken!

OLE  LEI
Ke lei mail la, ‘o kaula i ke kai e                   Ka-ula wears the ocean as a wreath;
Ke malamamalma ‘o Ni’ihau, ua malie          Nii-hau shines forth in the calm.
A malie pa, ka inuwai                                   After the calm blows the wind Inu-wai;
Ke inu maila na, hala o Naue i ke kai           Naue’s palms then drink in the salt.
No Naue, ka hala, no Puna ka wahine         5 From Naue the palm, from Puna
No ka lua no i Kilauea, ae                            the woman–  Aye, from the pit, Kilauea.